Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cerddwn Ymlaen 2014 Walk On

Mae Cerddwn Ymlaen wedi ei gynnal am ddwy flynedd er codi arian tuag at Ambiwlans Awyr Cymru ac eleni, am y tro cyntaf roedd pentref Llansannan ar y daith.
Cymal y diwrnod cyntaf oedd o Fae Colwyn i Rhuthun, siwrnai o tua 27 milltir, ac yma yn Llansannan 'roedd y cinio ar gael i'r cerddwyr a'r cymorthwywyr.
Walk On has been held for the last two years for raising money for the Welsh Air Ambulance and this year, for the first time, Llansannan was included in the route. the first day's section being from Colwyn Bay to Ruthun, a journey of approximately 27 miles, and lunch was served for the walkers and auxiliary crew in Llansannan

/image/upload/eifion/Ty_allan_i_r_Ysgol.jpg

Potiau o flodau wedi ei darparu at yr achlysur gan y Cyngor Sir y tu allan i'r Ganolfan
Flower pot soutside the Ganolfan supplied for the occasion by the County Council.

/image/upload/eifion/Teulu_John_Rush.jpg

Ar y ffordd i ymuno yn yr hwyl.
On the way to join in the fun.

/image/upload/eifion/MYW.jpg

Stondin Merched y Wawr gyda cynnyrch lleol
Merched y Wawr's stall of local peroduce

/image/upload/eifion/MBA.jpg

Barbeciw ym mhabell Menter Bro Aled.
B-B-Q in Menter Bro Aled's gazebo.

/image/upload/eifion/Aros.jpg

Y gynulleidfa'n aros at ymddangosiad y cerddwyr.
The crowd waiting for the appearance of the walkers.

Cerddwn Ymlaen 2014 Walk On Statistics: 0 click throughs, 243 views since start of 2024

Cerddwn Ymlaen-poster.jpgCerddwn Ymlaen 2014 Walk On

Dyma'r drydedd flwyddyn (a'r olaf) i Gerddwn Ymlaen gael ei gynnal lle mae nifer o bobl adnabyddus wedi cerdded 200 milltir o Ogledd i Dde Cymru er codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru.
This is the 3rd and last year where celebrates have walked a distance of 200 miles from North to South Wales in order to raise funds for the Wales Air Ambulance.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43382 views since start of 2024