Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Sialens Cymru Wyllt 2017 / Wild Wales Challenge 2017

Defnyddwyd adnoddau Canolfan Addysg Bro Aled ar Ddydd Sul y 27ain o Awst 2017 fel man gorffwys a lleoliad lluniaeth yn ystod Sialens Cymru Wyllt 2017.
Trefnwyd hyn gan aelodau o Feicio Glannau Merswy DU. 'Roedd 600 wedi cofrestu i gychwyn y sialens yn Y Bala a cyrraeddodd 370 gydau beiciau yn ystod y bore.
The facilities of the Bro Aled Education Centre were used on Sunday the 27th of August 2017 as a rest and refreshment stop during the Wild Wales Challenge 2017. The event was organised by members of the Merseyside Cycling UK. 600 registrations were accepted to start the challenge at Bala and 370 turned up with their bikes during the morning

Safle we / Web site
website link

/image/upload/eifion/Reidiwr_cyntaf.JPG

Y cyntaf i gyrraedd Llansannan gyda'r nifer o'r trefnwyr yn y cefn
The first to arrive at Llansannan with the a number of the organizers in the background.

/image/upload/eifion/eraill_yn_cyrraedd.JPG

Mwy yn cyrraedd
More arriving

/image/upload/eifion/aros_i_gofrestru.JPG

Cofrestru manylion yn y neuadd
Registration of detail details in the halls

/image/upload/eifion/gorffwys_stafell_goffi.JPG

Seibiant, lluniaeth a sgwrs
Rest, refreshments and a chat

/image/upload/eifion/tri_i_ffwrdd.JPG

I ffwrdd ar y daith unwaith eto, am Fetws yn Rhos.
Away once again towards Betws yn Rhos

Sialens Cymru Wyllt 2017 / Wild Wales Challenge 2017 Statistics: 0 click throughs, 264 views since start of 2024

Wild wales Challenge.JPGSialens Cymru Wyllt 2017 / Wild Wales Challenge 2017

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43383 views since start of 2024