Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Taith Flynyddol Clwb yr Heulwen 2018 / Annual Sunshine Club Trip 2018

Mwy o luniau / More pictureswebsite link

/image/upload/eifion/Bet.JPG

Wedi cyrraedd, cyfle i edrych ar gynllun y safle.
Having arrived, an opportunity to see the site plan.

/image/upload/eifion/Dau_rhinesarws.JPG

Dau Rinoserws Gwyn (Ceratotherium simum simum) yn porri
Two White Rhinos (Ceratotherium simum simum) grazing

/image/upload/eifion/Llewod.JPG

Llewod Affrica (Panthera leo|) yn torheulo
African Lions (Panthera leo|) sunbathing

/image/upload/eifion/Camelod.JPG

Camelod Bactrian (Camelus bactrianus) ger y pwll
Bactrian Camels (Camelus bactrianus) by the pool.

/image/upload/eifion/sebra.JPG

Sebra (Equus quagga)
Zebra (Equus quagga)

Taith Flynyddol Clwb yr Heulwen 2018 / Annual Sunshine Club Trip 2018 Statistics: 0 click throughs, 314 views since start of 2024

Dringo ar y bws.JPGTaith Flynyddol Clwb yr Heulwen 2018 / Annual Sunshine Club Trip 2018

Dyddiad y daith eleni oedd Dydd Iau y 13eg o Medi a cychwyn o Lansannan am 10.00 y bore. Penderfynwyd mai i Barc Saffari Knowsley, Glannau Merswy fyddai'r daith ac 'roedd 32 o aelodau a'i ffrindiau yn barod i gael diwrnad cofiadwy.
This year's trip was on Thursday the 13th September and leaving Llansannan at 10.00 am. The destination was Knowsley Safari Park Merseyside and the 32 members and friends were ready for an unforgettable day.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51066 views since start of 2024