Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Carolau a Sion Corn yn y Llew Coch / Carols and Santa Claus at the Red Lion

/image/upload/eifion/Cor_ar_y_grisiau.jpg

Aelodau'r cor ar y grisiau.
Members of the choir on the stairs

/image/upload/eifion/Sion_Corn_efo_plant.jpg

Y dyn mewn coch
The man in red

/image/upload/eifion/Cor_Petryal.jpg

Un gan eto
One more song

/image/upload/eifion/Van_P.jpg

Sion Corn a'i gynulleidfa
Santa Claus with his audience

Carolau a Sion Corn yn y Llew Coch / Carols and Santa Claus at the Red Lion Statistics: 0 click throughs, 261 views since start of 2024

Sion Corn.jpgCarolau a Sion Corn yn y Llew Coch / Carols and Santa Claus at the Red Lion

Daeth Sion Corn a Cor Eglwysi Petryal i'r Llew Coch nos Fawrth y 10fed o Ragfyr. 'Roedd y plant wrth eu boddau yn cael anrhegion gan y dyn mewn coch.
Wedi canu carolau am gyfnod o awr, 'roedd bwced casglu'r cor wedi derbyn £50.00.
Noson arddechog!
Santa Claus and a choir from the Petryal Churches visited the Red Lion on Tuesday evening the 10th December. The children were delighted by receiving presents from the man in red. After singing carols for about an hour, the choir's collection bucket had received £50.00.
A wonderful evening!

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47638 views since start of 2024