Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Te Nadolig Clwb yr Heulwen Christmas Tea

/image/upload/eifion/Clwb_yr_Heulwen_plant_YBA_1.JPG

Cafwyd adloniant gan blant Ysgol Bro Aled dan arweiniad y Brifathrawes, Miss Einir Jones cyn y pryd.
Roedd yr eitemau cerddorol yn cynnwys chwarae telyn, gitar, cerdd dant a carol yr oedd yr ysgol wedi cystadlu yng nghystadleuaeth y Daily Post. Ysgrifennwyd y geiriau gan Mr Emrys Williams a'r gerddoriaeth gan Mrs Gwynneth Vaughan
Pupils of Ysgol Bro Aled, under the direction of the Headmistress, Miss Einir Jones, provided the entertainment before the meal.The musical items included a harpist, guitarists, cerdd dant and a carol previously entered in the Daily Post competition. The words were written by Mr Emrys Williams and the music composed by Mrs Gwynneth Vaughan

/image/upload/eifion/Clwb_yr_Heulwen_plant_YBA_2.JPG

Mwynhau y canu.
Enjoying the singing

/image/upload/eifion/Clwb_yr_Heulwen_merched_CAB_JPG.JPG

Yn dilyn y pryd cafwyd cyflwynid gan swyddogion o CAB ar sut i arbed arian
Following the meal there was a presentation from the CAB on money saving.

Te Nadolig Clwb yr Heulwen Christmas Tea Statistics: 0 click throughs, 339 views since start of 2024

Clwb yr Heulwen-bwydJPG.JPGTe Nadolig Clwb yr Heulwen Christmas Tea

Cynhaliwyd y Te Nadolig eleni at Dydd Iau y 15fed o Tachwedd y n Neuadd y Ganolfan a darparwyd y bwyd gan Caryl Jones, Y Granar Dinbych. Daeth 35 o aelodau i'r achlysur

The Christmas Tea was held on Thursday the 15th November in the hall of the Ganolfan. The food was supplied by Caryl Jones, Y Granar Dinbych. 35 members attended

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51053 views since start of 2024