Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

CANU AM HWYL / SINGING FOR FUN

/image/upload/eifion/Canu_am_hwy_canwyrl.JPG

Yn mwynhau canu a chymdeithasu
Enjoying singing ans socialising

/image/upload/eifion/Canu_am_hwyl_cynulleida.JPG

Sioned Roberts yn arwain
Singing led by Sioned Roberts

/image/upload/eifion/Canu_am_hwyl_dawnsio.JPG

Dawnsio i'r gerddoriaeth
Dancing to music

CANU AM HWYL / SINGING FOR FUN Statistics: 0 click throughs, 308 views since start of 2024

Canu am hwyl -Singing for Fun (1).jpgCANU AM HWYL / SINGING FOR FUN

Mae hyn ymlaen ar b'nawn Mercher yn Eglwys St.Sannan o 4.30 tan 5.30 pob pythefnos ac wedi ei drefnu gan Meirion Owen Swyddog Lles Cymunedol Cyngor Conwy
This is organised by Meirion Owen Community Wellbeing Officer Conwy Council and held on Wednesday between 4.30 and 5.30 on alternate weeks at St.Sannan Church

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47639 views since start of 2024