Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Dathlu Canmlwyddiant Capel Coffa Henry Rees / Celebrating the Centenary of the Henry Rees Memorial Chapel

/image/upload/eifion/Y_Rhaglen_1.jpg

Rhaglen y noson.
The evening's programme.

Mwy o luniau
More photographs
website link

/image/upload/eifion/Caerwyn_Davies.jpg

Llywydd yr Henaduriaeth, Mr Caerwyn Davies.
Mr Caerwyn Davies, President of the Presbytery.

/image/upload/eifion/Rhys_ap_Ogwen_Jones.jpg

Y Parch Rhys ab Ogwen Jones a fu'n weinidog yma o 1969 i 1972.
The Rev. Rhys ab Ogwen Jones who ministered here from 1969 to 1972.

/image/upload/eifion/Aneurin_Owen_2.jpg

Aneurin Owen, y gweinidog presennol.
Aneurin Owen, the present minister.

/image/upload/eifion/Cor_ysgol.jpg

Cor Ysgol Bro Aled gyda'r arwinyddes, Mrs Elen Owen.
Bro Aled School Choir., conducted by Mrs Elen Owen

Dathlu Canmlwyddiant Capel Coffa Henry Rees / Celebrating the Centenary of the Henry Rees Memorial Chapel Statistics: 0 click throughs, 456 views since start of 2024

Croeso i'r dathliadau.jpgDathlu Canmlwyddiant Capel Coffa Henry Rees / Celebrating the Centenary of the Henry Rees Memorial Chapel

Cafwyd gwasanaeth i ddathlu canmlwyddiant Capel Coffa Henry Rees Nos Lun y 3ydd o Dachwedd 2014.
Daeth 3 o gyn weinidogion i'r achlysur sef: Y Parch Rhys ab Ogwen Jones, Y Parch Eric Jones, a 'r Parch Meirion Morris. Hefyd yn y gwasanaeth oedd Mr Caerwyn Davies, Llywydd yr Henaduriaeth, Y Parch Aneurin Owen, Dr Rhodri Glyn, a'r Parch John Owen.
A centenary celebration service foe the Henry Rees Memorial Chapel was held on Monday evening the 3rd November 2014. Three former ministers were in attendance: the Rev. Rhys ab Ogwen Jones, the Rev.Eric Jones and the Rev. Meirion Morris. Also present in the service were Mr Caerwyn Davies, President of the Presbytery, the Rev. Aneurin Owen, Dr Rhodri Glyn and the Rev John Owen.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43382 views since start of 2024