Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Capel Coffa Henry Rees-mwy o luniau

/image/upload/eifion/Pedwarawd.jpg

Pedwarawd efo (o'r chwith i'r dde) Trebor Roberts, Eurgain Jones, Rhoswen Williams ac Arwel Owen.
Quartet with (from left to right) Trebor Roberts, Eurgain Jones, Rhoswen Williams and Arwel Owen.

/image/upload/eifion/Rhodri_a_malwen.jpg

Dr Rhodri Glyn yn annerch y plant. Sylwch ar y falwen uwch ei ben!!
Dr Rhodri Glyn addressing the children. Notice the snail above him!!

/image/upload/eifion/Gwledda.jpg

Bwyd wedi we ddarparu'n y festri cyn y gwasanaeth.
Refreshments supplied in the vestry prior to the service.

/image/upload/eifion/Yr_holl_weinidogion_2.jpg

Y gweinidogion a oedd yn bresennol (o'r chith i'r dde) Aneurin Owen, Rhodri Glyn, John Owen, Eric Jones, Caerwyn Davies, Rhys ab Ogwen Jones a Meirion Morris
The ministers present (from left to right) Aneurin Owen, Rhodri Glyn, John Owen, Eric Jones, Caerwyn Davies, Rhys ab Ogwen Jones and Meirion Morris.

/image/upload/eifion/Cacen.jpg

Y gacen wedi ei darparu gan un o aelodau'r capel, Mari Jones, Rhosydd, Llansannan
The cake made by one of the chapel members, Mari Jones, Rhosydd, Llansannan

Capel Coffa Henry Rees-mwy o luniau Statistics: 0 click throughs, 298 views since start of 2024

Cynulleidfa.jpgCapel Coffa Henry Rees-mwy o luniau

Rhai o'r gynulleidfa.
Part of the congregation.

Cafwyd beth hanes dyddiau cyntaf yr adeilad a hefyd 'roedd sioe sleidiau o hen luniau yn ystod y cymdeithasu yn y festri'n dilyn y gwasanaeth.
Some of the early history of the building was included together with a slide show of old photographs during refreshments in the vestry following the service.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47652 views since start of 2024