Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Taith gerdded Eglwysi Petryal a Betws yn Rhos / Petryal churches and Betws yn Rhos summer walk

/image/upload/eifion/Tua_Hendre_Aled_Lodge_2.jpg

Ar y ffordd am Hendre Aled
On the way towards Hendre Aled

/image/upload/eifion/Yn_yr_Haul_2.jpg

Yn mwynhau'r heulwen.
Enjoying the sunshine.

/image/upload/eifion/Golygfa_tua_Cae_Du_2.jpg

Yr olygfa tuag at Cae Du.
The view towards Cae Du

/image/upload/eifion/Yng_nghae_Acre.jpg

Mewn cae wedi cael ei gynafa.
In a harvested field.

/image/upload/eifion/Seibiant_ger_Rhyd_Loew_2.jpg

Yn cae seibiant ger Rhydloew.
Having a rest near Rhydloew.

Taith gerdded Eglwysi Petryal a Betws yn Rhos / Petryal churches and Betws yn Rhos summer walk Statistics: 0 click throughs, 221 views since start of 2024

Gareth a'r Pererin.jpgTaith gerdded Eglwysi Petryal a Betws yn Rhos / Petryal churches and Betws yn Rhos summer walk

Mainc y Pererin ger Cleiriach
Pilgrim's bench near Cleiriach

Cafwyd bore arbennig o braf, Dydd Sul yr 20fed o Orffennaf pan ddaeth nifer o aelodau'r eglwysi a ffrindiu (a theulu o Awstria) i Cleiriach i gychwyn ar ran o Daith Pererinion Gogledd Cymru i Llansannan.
Wedi cyrraedd y pentref cafwyd gwasanaeth byr yn eglwys Sant Sannan cyn mwynhau picnic.
A wonderfully sunny morning was had on Sunday 20th July when several members of the churches and friends (including a family from Austria) met at Cleiriach for walking a part of the North Wales Pilgrims Way to Llansannan.
Having arrived at the village, a short service was held in St Sannan's Church prior to having an enjoyable picnic

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43371 views since start of 2024