Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ffarwelio ar Parchedig Sally Rogers / Saying farewell to the reverend Sally Rogers

/image/upload/eifion/Yn_yr_eglwys.JPG

Cynulleidfa yn yr eglwys i gynnal Ewcharist cyd blwyfol
Congregation in the church for the joint parish Eucharist.

/image/upload/eifion/Tri_offeiriad.JPG

Sally, Gwnda ac Alan a gymerodd rhan yn y gwasanaeth

Sally, Gwenda and Alan participated in the service.

/image/upload/eifion/Bwrdd_bwyd.JPG

Yn dilyn y gwasanaeth cawyd cinio yn y Ganolfan. Roedd y bwyd wedi ei ddarparu gan aelodau'r eglwysi

Following the service, a lunch was prepared by the church members and served in the Ganolfan.

/image/upload/eifion/Gwrando_ar_Richard_2.JPG

Yn bwyta a mwynhau cwmni ffrindiau
Eating and enjoying the company of friends

/image/upload/eifion/Richard_a_Sally._a_RosemaryPG.JPG

Richard, Sally a Rosemary. Richard yn rhoi araith ffarwelio cyn cyflwyno anrhegion i Sally.

Richard, Sally and Rosemary. Richard presenting the farewell speech prior to handing out presents to Sally

Ffarwelio ar Parchedig Sally Rogers / Saying farewell to the reverend Sally Rogers Statistics: 0 click throughs, 301 views since start of 2024

Sally yn pregethu.JPGFfarwelio ar Parchedig Sally Rogers / Saying farewell to the reverend Sally Rogers

Sally yn ystod y bregeth.

Sally during her sermon.

Cafwyd gwasanaeth arbenig yn Eglwys Sant Sannan am 11.00 yb ar Dydd Sul y 29ain o Ebrill er ffarwelio ar parchedig Sally Rogers. Gwasanaethodd Sally yn Ardal Cenhadaeth Aled ers Mis Medi 2010 sy'n cynnwys eglwysi Sant Digain Llangernyw, Santes Mair Llanfair Talhaiarn, Sant Mihangel Betws yn Rhos a Sant Sannan yma yn Llansannan.
A special service and farewell was held in St Sannan's Church at 11.00 on Sunday the 29th April for the Reverend Sally Rogers. Sally officiated in the Aled Mission Area since September 2010 which includes St Digain Llangernyw, St Mary Llanfair Talhaiarn, St Michael Betws yn Rhos ans St Sannan here in Llansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43378 views since start of 2024