Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cystadleuaeth Blodyn Haul Talaf 2019 Tallest Sunflower Competition

Mae Cyngor Cymuned Llansannan wedi bod yn noddi Cystadleuaeth Blodyn Haul Talaf ers nifer fawr o flynyddoed. Cystadleuaeth yw i blant Ysgol Bro Aled ac eleni roedd dros 20 wedi tyfu blodau o hadau a ddarparwyd iddynt yn y gwanwyn.
Llansannan Community Council have been sponsering the Tallest Sunflower Competition for a good number of years. This is a competition for children attending Ysgol Bro Aled and this year more than 20 children had grown flowers from the seed supplied to them earlier in the spring

/image/upload/eifion/Blodyn_haul_aAest_a_Caron.JPG

Ennillydd oedd Anest Morgan efo blodyn yn mmesur 3.32 medr
The winner was Anest Morgan with a flower of 3.32 meters

Cystadleuaeth Blodyn Haul Talaf 2019 Tallest Sunflower Competition Statistics: 0 click throughs, 242 views since start of 2024

Cystadleuaeth Blodyn Haul Talaf 2019 Tallest Sunflower Competition

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43371 views since start of 2024