Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cystadleuaeth Blodyn Haul Talaf 2016 Tallest Sunflower Comperition

/image/upload/eifion/Blodyn_haul_talaf.JPG

Ennillydd y gystadleuaeth eleni oedd Kate Davies o Ysgol Bro Aled Llansannan. Uchder y blodyn yw dwy fedr ac 88 centimedr.
Darperir yr hadau i'r plant a gwobr o £10.00 gan y Cyngor Cymuned, ac mae'r gystadleuaeth hon wedi ei chynnal ers nifer o flynyddoedd.

This year's winner was Kate Davies from Bro Aled School. The height of the flower was two meters and 88 centimeters.
The seed and the prize of £10.00 is given by the Community Council and this competition has been held for a good number of years

Cystadleuaeth Blodyn Haul Talaf 2016 Tallest Sunflower Comperition Statistics: 0 click throughs, 242 views since start of 2024

Cystadleuaeth Blodyn Haul Talaf 2016 Tallest Sunflower Comperition

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43371 views since start of 2024