Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cor Meibion Bro Aled yn dathlu 40 mlynedd / Broaled Male Voice Choir celebrating 40 years

Gwefan y Cor / The Choir's web site website link

/image/upload/eifion/Archifau.JPG

Yn edrych trwy rai o hanesion y cor mewn lluniau ac ysgrifen.
Looking at some stories regarding the choir in photos and writing.

/image/upload/eifion/Alwyn.JPG

Y neuadd yn dechrau llenwii efo'r gwestion yn cyrraedd.
The hall gradually filling with the arrival of guests

/image/upload/eifion/Pwdin.JPG

Bwrdd yn llawn o bwdinau.
A table laden with puddings

/image/upload/eifion/Enshambles.JPG

Yr Enshambles.
The Enshambles

/image/upload/eifion/Pawb_yn_y_cor.JPG

Cor Meibion Bro Aled gyda nifer o gyn aelodau yn diddori efo can.
Bro Aled Male Voice Choir singing joined by past members.

Cor Meibion Bro Aled yn dathlu 40 mlynedd / Broaled Male Voice Choir celebrating 40 years Statistics: 0 click throughs, 218 views since start of 2024

Cadeirydd.JPGCor Meibion Bro Aled yn dathlu 40 mlynedd / Broaled Male Voice Choir celebrating 40 years

Bryn Owen, Cadeirydd Cor Meibion Bro Aled yn estyn croeso i bawb ar ddechrau'r dathlu
Bryn Owen the Chairman of the Bro Aled Male Voice Choir extending a welcome at the start of the celebration.

Dydd Sadwrn yr 8fed o Hydref 2016 oedd dyddiad y dathlu penblwydd y cor yn 40 mlwydd oed. Cafwyd cyfle yn ystod y p'nawn i weld, sgwrsio a gwledda efo aelodau, a cyn aelodau Cor Meibion Bro Aled. 'Roedd deunydd a lluniau a gasglwyd tros y 40 mlynedd i'w weld yn ystod y dydd. I gloi y noson cafwyd adloniant gan yr Emshambles dan arweiniad Mair Owen a hefyd can gan y cor gyda cyn aelodau yn ymuno a nhw.
Saturday the 8th October 2016 was the day for celebrating the choir's 40th anniversary. The opportunity arose during the afternoon for meeting, chatting and eating with choir and former choir members. Material and photographs collected over the 40 years was on display during the day.
Before the evening ended, entertainment was provided by the Enshambles under the direction of Mair Owen and also a song from the choir joined by former members.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43369 views since start of 2024