Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Anrhydedd i Jane Jones / An Honour for Jane Jones

/image/upload/eifion/Jane_Boduan.jpg

Mewn seremoni ym mhafiliwn Llywodraeth Cymru, ar faes Eisteddfod Llyn ac Eifionydd 2023, ar Dydd Mawrth yr 8fed o Awst, derbyniodd Jane Jones dystysgrif gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.
Roedd hyn am waith gwirfoddol mae Jane wedi ei gyflawni efo Eisteddfod Bro Aled. Mae wedi bod yn Drysorydd am dros ugain mlynedd.
'Roedd amryw o ardal Bro Aled yn bresennol i'w chefnogi yn ystod yr achlysur.
During a ceremony in the Welsh Government pavilion at the National Eisteddfod of Wales 2023 on Tuesday the 10th of August, Jane Jones received a certificate presented by the Association of Welsh Eisteddfodau. This was for her voluntary work as Treasurer to the Bro Aled Eisteddfod which she has done for over 20 years.
Many from the Bro Aled area were present at the occasion.

/image/upload/eifion/Tystysgrif_Jane.jpg

Y Dysstysgrif / The Certificate

Anrhydedd i Jane Jones / An Honour for Jane Jones Statistics: 0 click throughs, 41 views since start of 2023

Anrhydedd i Jane Jones / An Honour for Jane Jones

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 60 click throughs, 23240 views since start of 2023