Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Offer newydd i Faes Chwarae Maes Aled / New apparatus for Maes Aled playing field

/image/upload/eifion/Ddraig_goch.JPG

Gosodwyd offer ychwanegol yn y cae chwarae gan Wasanaeth Parciau Cyngor Conwy yn ystod y mis diwethaf. Mae'n boblogaidd gyda plant o bob oedran.

An additional play apparatus has been installed in the play park by the Parks Department of Conwy Council during the last month. It is prooving to be very popular by children of all ages.

/image/upload/eifion/Hetty_Albert.JPG

/image/upload/eifion/Gosod_offer_newydd.jpg

Gosodwyd y sedd yma Dydd Gwener y 12fed o Ebrill. Mae'n troi fel top gyda plentyn yn eistedd ynddo.

This spinning seat was installed on Friday 12th April 2013.

/image/upload/eifion/Defnyddio_offer_newydd.jpg

Mewn defnydd a rhai yn aros ei tro!
In use with others awaiting a go!

/image/upload/eifion/Mainc_a_bwrdd.JPG

Gosodwyd mainc a bwrdd picnic ym mis Mai 2013
A picnic table and bench were installed during May 2013

Offer newydd i Faes Chwarae Maes Aled / New apparatus for Maes Aled playing field Statistics: 0 click throughs, 340 views since start of 2024

Mainc-cae chwarae.JPGOffer newydd i Faes Chwarae Maes Aled / New apparatus for Maes Aled playing field

Mainc i eistedd ar tra'n gwylio'r plant yn mwynhau eu hunain
A bench for sitting on whilst supervising the children.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47630 views since start of 2024