Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Bore Coffi Sadwrn Siarad 2015 Coffee Morning

/image/upload/eifion/Poster_Bore_coffi_Saesneg_001.jpg

Poster

/image/upload/eifion/Planhigion_2.JPG

Planhigion, cynnyrch gardd ac anrhegion Nadolig.
Plants, garden produce and Christmas gifts

/image/upload/eifion/Bore_coffi_ar_waith.JPG

Ger y cacennau wedi ei gwneud gartref
Close to the homemade cakes

/image/upload/eifion/Jenny.JPG

Llond bwrdd o jariau catwad a jam.
Table full of chutneys and jams

/image/upload/eifion/Cyfri_pres.JPG

Bore llwyddiannus ac yn cyfri'r arian ar y diwedd. Wedi talu costau, roedd £415.00 ar ol tuag at brynnu'r Diffibriliwr
Successful morning and counting the proceeds at the end. Following paying expenses there was £415.00 left for purchasing the Defibrillator.

Bore Coffi Sadwrn Siarad 2015 Coffee Morning Statistics: 0 click throughs, 1130 views since start of 2020

Poster Bore Coffi-Cymraeg 001.jpgBore Coffi Sadwrn Siarad 2015 Coffee Morning

Trefnwyd Bore Coffi yn y Llew Coch Dydd Sadwrn y 7fed o Dachwedd 2015. Mae grwp Sadwrn Siarad wedi cynnal boreuon coffi'n flynyddol ers tros 8 mlynedd ac wedi ei gynnal er codi arian i Blant mewn Angen. Eleni penderfynnwyd ar gyfrannu tuag at gael Diffibriliwr i'r pentref, i'w osod yng Nghanolfan Addysg Bro Aled.
A Coffee Morning at the Red Lion was arranged for Saturday 7th November 2015. The Sadwrn Siarad group have organised coffee mornings annually for more than 8 years, usually for Children in Need. However this year it was decided to have the function for acquiring a Defibrillator for the village, placed in the Bro Aled Education Centre

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 37 click throughs, 136688 views since start of 2020