Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Taith gerdded yn Llansannan-Wythnos Gerdded Conwy / Conwy Walking Week-Llansannan walk

/image/upload/eifion/Alwyn_Cath_a_Gerallt_Pennant.jpg

Wedi dechrau y daith mewn heulwen.
The walk in progress in the sunshine.

/image/upload/eifion/Cerdded_am_Felin_Gadeg.jpg

Cerdded yng nghoed Llys
Walking through Llys Wood

/image/upload/eifion/Cerddwyr_Pont_afon_Hyrdd.jpg

Croesi'r Afon Hyrdd
Crossing the river Hyrdd

/image/upload/eifion/Cerdded_o_dan_Ty_Celyn.jpg

Cerdded trwy dir amaethyddol.
Walking through farmland.

/image/upload/eifion/Fan_Heno.jpg

Cerbyd trosglwyddo y defnydd a oedd wedi ei ffilmio yn ystod y dydd i stiwdio S4C yn Llanelli er ei ddarlledu yn rhaglen Heno.
The vehicle used by the technicians for sending the day's filming to S4C's studio in Llanelli for transmitting the Heno programme.

Taith gerdded yn Llansannan-Wythnos Gerdded Conwy / Conwy Walking Week-Llansannan walk Statistics: 0 click throughs, 257 views since start of 2024

Diwedd y daith.jpgTaith gerdded yn Llansannan-Wythnos Gerdded Conwy / Conwy Walking Week-Llansannan walk

Unwaith eto cafwyd taith gerdded yn Llansannan yn ystod Wythnos Gerdded Conwy a gynhaliwyd yn yr wythnos gyntaf o Orffennaf. I'w gwneud yn fwy diddorol, 'roedd Gerallt Pennant a chriw ffilmio o'r rhaglen teledu S4C Heno yn cerdded efo ni. Pellter y daith oedd 6 milltir a gorffenwyd gyda powlen o gawl llysiau a bara yn y Llew Coch. Darlledwyd rhan o raglen Heno yn fyw o'r Llew Coch am 7.15yh.
Once again a walk in the Llansannan area was included in the Conwy Walking Week that was organised for the 1st week of July. To make things more interesting this year we were accompanied by Gerallt Pennant and a film crew from the Heno programme produced by S4C. The walk was 6 miles and ended in the Red Lion with a bowl of vegetable soup and bread rolls. A part of the Heno programme was transmitted live from the Red Lion at 7.15pm

Yma mae'r criw ffilmio yn cadw ei offer ar ddiwedd y daith
The film crew stowing their gear away following the end of the walk

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43389 views since start of 2024