Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Mae'r gaeaf wedi dod! / Winter has arrived

/image/upload/eifion/Ffordd_ar_gau.JPG

Ffordd o Lansannan am Langernyw wedi cau oherwydd damwain Dydd Iau y 25 o Dachwedd 2010.

The road from Llansannan to Llangernyw closed due to an accident on Thursday 25th November 2010.

/image/upload/eifion/damwain_allt_cefn_groes_fawr.JPG

Lorri graenu ffordd wedi cael damwain ar allt Cefn Groes Fawr yn gynnar ar fore Dydd Iau. Yn ffodus nid oedd y gyrrwr wedi ei anafu.

A road gritting vehicle in an accident during the early morning hours of Thursday morning. Fortunately, the driver was uninjured.

/image/upload/eifion/Lorri_graenu1.JPG

Dylen fod yn ddiolchgar i'r rhai sy'n gweithio ar ein rhan i geisio cadw ein ffyrdd yn glir o eira a rhew yn ystod tywydd garw. Mae achos fel hyn yn dangos y gall y gwaith graenu fod yn beryglus i'r gyrrwyr pan mae'r tywydd garw arnom.

We should be thankful to those that work on our behalf in keeping our roads clear of ice and snow during inclement weather. An incident such as this brings home how dangerous road gritting can be to the operators when the wintery weather is upon us.

Mae'r gaeaf wedi dod! / Winter has arrived Statistics: 0 click throughs, 260 views since start of 2024

golygfa aeafol.JPGMae'r gaeaf wedi dod! / Winter has arrived

Y gaeaf wedi dod yn gynnar eleni eto.
Golygfa ger Cefn groes Fawr.

Winter is here early again. Scene from near Cefn Groes Fawr

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47634 views since start of 2024