Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ysgol Feithrin Llansannan yn dathlu / Llansannan Nursery School celebrating

/image/upload/eifion/Cylch_Meithrin_Capsiwl_amser.JPG

Cafwyd parti Dydd Sadwrn y 25ain o Ebrill i ddathlu penblwydd 40ain oed Ysgol Feithrin Llansannan. Daeth llawer o gyn ddefnyddwyr, arweinwyr, rhieni a plant i'r Ganolfan yn ystod y p'nawn i gwrdd a hen ffrindiau, i weld arddangosfa o luniau tros y blynyddoedd ac i flasu'r gacen penblwydd.
Capsiwl Amser yn cynnwys nifer o bethau diddorol i'w cadw at y dyfodol

A party was held on Saturday the 24th April to celebrate the 4oth anniversary of the Llansannan Nursery School. Many former users, leaders, parents and children visited the Centre during the afternoon to meet with old friends, to see the exibition of photograph over the years and to taste the celebration birthday cake
Time capsule containing a number of interesting items for keeping for the future

/image/upload/eifion/Arweinydd_tros_y_blynyddoedd.JPG

Nifer o gyn arweinwyr a'r arweinwyr presennol / A number of former and present leaders

/image/upload/eifion/Cynulleidfa.JPG

Amser i sgwrsio / Time for a chat

/image/upload/eifion/Cacen_dathlu.JPG

Y Gacen / The cake

/image/upload/eifion/Torri_r_gacen.JPG

Buddug, Mair, Dylan a Bethan. 'Roedd Buddug a Dylan yn yr Ysgol pan agorodd.
Buddug, Mair, Dylan and Bethan. Buddug and Dylan were amongst the 1st pupils of the School.

Ysgol Feithrin Llansannan yn dathlu / Llansannan Nursery School celebrating Statistics: 0 click throughs, 286 views since start of 2024

Cerdyn pen blwydd.JPGYsgol Feithrin Llansannan yn dathlu / Llansannan Nursery School celebrating

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43368 views since start of 2024