Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2016 Pensioners' Christmas Dinner

Eleni, cafwyd y cinio ar Nos Wenerr yr ail o Ragfyr Daeth 79 o drigolion lleol i fwynhau cinio Nadolig traddodiadol wedi ei ddarparu yng nghegin yr ysgol. This year the event waas held on Friday the second of December. 79 local residents attended and enjoyed a traditional Christmas dinner prepared in the school citchen.

/image/upload/eifion/Cinio_Aron.JPG

Byrddau llawn.
Tables filled.

/image/upload/eifion/Cinio_raffl.JPG

23 o wobrau raffl.
23 raffle prizes.

/image/upload/eifion/Cinio_Enshambles.JPG

Parti canu Enshambles a ddaeth i'n diddanu efo amryw o ganeuon
The Enshambles party entertained with a variety of songs.

/image/upload/eifion/Cinio_Marian_a_Cheryl.JPG

Mr Trefor Roberts Cadeirydd y Pwyllgor trefnu yn diolch i bawb a wnaeth y noson yn llwyddiant. Yma mae Cheryl Lloyd a Marian Davies, y cogyddion. Mae Marian wedi darparu y cinio yma dros y 18 mlynedd diwethaf a bydd yn ymddeol flwyddyn nesaf.
Mr Trefor Roberts, Chair of the organizing committee thanked those that contributed to making the evening so memorable. Alongside are Cheryl Lloyd and Marian Davies the cooks. Marian has prepared this dinner for the last 18 years and is retiring in 2017.

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2016 Pensioners' Christmas Dinner Statistics: 0 click throughs, 245 views since start of 2024

Cinio.JPGCinio Nadolig y Pensiynwyr 2016 Pensioners' Christmas Dinner

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43389 views since start of 2024