Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ymweliad plant o Chernobyl a Llansannan / Chernobyl children visit LLansannan

Eleni, daeth 17 o blant i'r ardal am wythnos yn ystod dyddiau olaf Gorffennaf a dechrau mis Awst 2014. Maent ym Mhrydain am fis ac mae rhai yn aros yn ardal Stafford ac eraill ar lanau Merswy. Eu cartref tra yn y pentref yw Neuadd Scowtiaid Crosby, ac mae ei dyddiau wedi ei llenwi gyda pob math o ddigwyddiadau fel ymweliad a chastell Conwy, lan y mor ym Mhensarn y ffair yn Nhowyn (Tir Prince). Fel yn arferol, 'roedd parti wedi ei drefnu iddynt yn y Llew Coch (trwy garedigrwydd Jackie a Chris) nos Fercher y 30ain o Orffennaf. Mae'r holl blant yma mewn seibiant o effeithiau y ffrwydriad a ddigwyddodd yn yr atomfa yn Chernobyl flynyddoedd yn ol. This year 17 children came to LLansannan during the end of July and the beginning of August 2014. The party is in Britain for a month with some staying in the Stafford area with others on Merseyside. Whilst in the village their home is in the Crosby Scouts Hall and their days are filled with all sorts of activities varying from visiting Conwy castle, the beach at Pensarn, the fair at Towyn (Tir Prince). As per usual, a party at the Red Lion was arranged for Wednesday 30th July (through the kindness of Chris & Jaackie). All the children are in remission from the effect of the accident that occurred many years ago to the Chernobyl nuclear plant.

/image/upload/eifion/Oedolion.jpg

Yr oedolion sy'n edrych ar ol y plant
The adults accompanying the children
O'R CHWITH I'R DDE / FROM LEFT TO RIGHT
Ken, Ian, Karen, John, Kevin, Alena (Cyfieithudd / Translator) Joan, Nastia (Cyfieithudd / Translator), Natalia (Meddyg / Doctor), Elbar (Meddyg / Doctor), Margie & Alison

/image/upload/eifion/Plant_Chernobyl_Llew_Coch_2.jpg

Y plant / The children

/image/upload/eifion/Sortio_lle_i_sefyll.jpg

Ble wnai I sefyll? / Where shall I stand?

/image/upload/eifion/Jackie_yn_darparu_bwyd.jpg

Jackie wrthi'n darparu bwyd i'r ymwelwyr.
Jackie preparing the refreshments for the visitors.

Ymweliad plant o Chernobyl a Llansannan / Chernobyl children visit LLansannan Statistics: 0 click throughs, 242 views since start of 2024

Arwydd ar y fan.jpgYmweliad plant o Chernobyl a Llansannan / Chernobyl children visit LLansannan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43384 views since start of 2024