Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Taith pen tymor Cymdeithas Hanes a Diwilliant / End of season outing of the Historiacal and Culture Society

/image/upload/eifion/Cymdeithas_Hanes_lle_tan.jpg

Cafwyd tywysydd i fynd a'r ymwelwyr o amgylch y Galeri gan ddangos a son am yr hanes diddorol ynghylch cefndir y Galeri a bywyd yr Arglwydd ac Arglwyddes Lever.
Dyma le tan moeuthus yn un o'r 'stafelloedd y gyn annedd yr Arglwydd a'r Arglwyddes
A guide was on hand to lead the visitors through the Gallery who was able to relate the interesting stories of the lives of the former residents of the building-Lord and Lady Lever.
This is a luxurious fire place within one of the rooms of their former home

/image/upload/eifion/Cymdeithas_Hanes_Merch_William_Goscombe_John.jpg

'Roedd cysylltiad efo Syr William Goscombe John yma efo cerflyn o'i ferch ar ddangos. Mae'r wyneb yn edrych yn debyg i wyneb cerflyn Y Fech Fach sydd yn Llansannan.
There was a connection with Sir William Goscombe John here with a sculpture of his daughter being exhibited. The face looks quite similar to the face ot The little Girl's statue at Llansannan.

/image/upload/eifion/Cymdeithas_Hanes_Amgueddfa_Camlesi.jpg

Wedi cinio 'roedd yn amser symud ymlaen i Amgueddfa Camlesi yn Elsmere. Eto cafwyd dau dywysudd i ddangos yr Amgueddfa i'r ymwelwyr.
Yn ychwanegol, cafwyd taith mewn un o'r cychod culion ar y gamlas.
After lunch it was time to move on to the Canal Museum at Elsmere. Again, guides were on hand to show the visitors around the museum. In addition everyone enjoyed a ride in a narrow boat on the canal.

/image/upload/eifion/Cymdeithas_Hanes_gofaint.jpg

Adeilad y gofaint lle 'roedd pob math o waith haearn yn cael ei wneud.
The smith's building where all kind of metal work was undertaken.

/image/upload/eifion/Cymdeithas_Hanes_angen_sylw.jpg

Un o gychod a fydd yn cael ei adnewyddu yn y dyfodol.
One of the barges that awaits future restoration.

Taith pen tymor Cymdeithas Hanes a Diwilliant / End of season outing of the Historiacal and Culture Society Statistics: 0 click throughs, 233 views since start of 2024

Trip Cymdeithas Hanes.jpgTaith pen tymor Cymdeithas Hanes a Diwilliant / End of season outing of the Historiacal and Culture Society

Aeth nifer dda o aelodau y Gymdeithas Hanes a Diwilliant Bro Aled ar y trip pen tymor i eleni tros y ffin i Loegr. Yr atyniadau oedd 'Lady Lever Art Gallery' ym mhentref Port Sunlight a'r Amgueddfa Camlesi yn Elsmere. I orffen y daith, cafwyd cinio nos yn y Traveller's Rest ger Caerwys
A good number of the members of the Bro Aled Historical and Culture Association went on the end of season outing over the border into England this year, The attractions were the Lady Lever Art Gallery at Port Sunlight Village and the Waterways Museum at Elsmere. To complete the outing an evening meal was enjoyed at the Traveller's Rest near Caerwys.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43389 views since start of 2024