Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Diwrnod i'w gofio! / A day to remember!

Tudalen flaenorol am yr ymdrech gan Helen. An earlier page about Helen's fund raising effort.
website link

/image/upload/eifion/Cynulleidfa_yn_gwrando.jpg

Frindiau a gwaddedigion yn mwynhau'r achlysur.
Friend and guests enjoying the occasion.

/image/upload/eifion/Jonsi_n_chwerthin.jpg

Helen yn siarad am yr ymdrech codi arian ac yn gwneud i Jonsi chwerthin!
Helen talking about her fundraising effort and causing Jonsi to laugh!

/image/upload/eifion/Mwynhau_yr_haul.jpg

P'nawn bendigedig o haf a cyfle i gyfarfod a ffrindiau.
A beautiful summer aftrenoon and an opportunity to meet friends.

/image/upload/eifion/Jonsi_Helen_a_Jackie.jpg

Y siec am £1020.00
The cheque for £1020

/image/upload/eifion/Siec_a_r_gynulleidfa.jpg

Y siec eto efo'r gwaddedigion
The cheque and the guests.

Diwrnod i'w gofio! / A day to remember! Statistics: 0 click throughs, 305 views since start of 2024

Jonsi a Helen.jpgDiwrnod i'w gofio! / A day to remember!

Ar Ddydd Iau y 17eg o Orfennaf 2014, cafwyd digwyddiad yng nardd y Llew Coch Llansannan lle cyflwynwyd siec gan Helen Barnes i Eifion Jones (Jonsi), o wasanaeth codi arian Ambiwlans Awyr Cymru, Gogledd Cymru.
'Roedd yn bnawn heulog braf i nifer dda o drigolion a ffrindiau ddod at ei gilydd er mwynhau'r achlysur. Cyfanswm y rhodd oedd £1020.00 ac roedd pawb yn llongyfarch Helen am wneud mor dda efo codi'r arian yma. Cafwyd cyfle i sgwrsi, cael lluniaeth, (trwy garedigrwydd Chris a Jackie) a clywed am waith Ambiwans Awyr Cymru.
On Thursday the 17th July 2014, an event was held in the garden of the Red Lion, Llansannan where a cheque was presented by Helen Barnes to Eifion Jones (Jonsi) of the North Wales fund raising services of the Wales Air Ambulance. It was a fine and sunny afternoon and a good number of villagers and friends came to enjoy the occasion. The total money presented was £1020.00 and everyone congratulated Helen for achieving such a fine total. Everyone was able to socialize, enjoy the refreshments (curtesy of Chris and Jackie) and learn about the service provided by the Wales Air Ambulance

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47651 views since start of 2024