Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Llongyfarchiadau! / Congratulations!

Gyda'r tywydd yn ardderchog, 'roedd yn ddiwrnod byth-gofiadwy i Helen. With the weather being wonderful, it was an unforgettable day for Helen.

/image/upload/eifion/Helen.jpg

Wedi gwysgo'n barod i hedfan.
Dressed ready to fly.

/image/upload/eifion/Helen_4.jpg

Y man cychwyn.
The start point.

/image/upload/eifion/Helen_8.jpg

Ar y ffordd i'r wifren.
On the way to the wire.

/image/upload/eifion/Helen_5_2.jpg

Dau o'r cefnogwyr, Norman a David.
Two supporters, Norman and David.

Llongyfarchiadau! / Congratulations! Statistics: 0 click throughs, 227 views since start of 2024

Zip wir-Helen 001.jpgLlongyfarchiadau! / Congratulations!

Llongyfarchiadau mawr i Helen Barnes sydd wedi hwylio trwy'r awyr uwch ben Chwarel Penrhyn ym Methesda Dydd Mercher yr 21ain o Fai 2014. Gwnaeth yr antur er budd Ambiwlans Awyr Cymru. Bu'n brysur yn ystod yr wythnosau diwethaf yn casglu enwau fel noddwyr. Pan daw'r holl arian a addawyd i'w llaw fe fydd yn swm sylweddol iawn, tros £600.00.
A big congratulations to Helen Barnes who has been on the zip wire above Penrhyn Quarry, Bethesda on
Tuesday 21st May 2014. This adventure was undertaken for the benefit of the Welsh Air Ambulance. She had been busy during the previous weeks collecting names of sponsors. When the money promised is to hand it will be a magnificent sum of over £600.00

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43368 views since start of 2024