Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Noson Siapaneaidd SYM / WI Japanese Evening

'Roedd dwy feirniaid o SYM Clwyd yn bresennol er barnu'r noson fel rhan o nosweithgareddau y Sir. Gobeithir fod argraff da wedi ei wneud! Two judges from the Counto of Clwyd WI were present for judging the evening as part of the events held by the Movement. Lets hope that they were impressed!

/image/upload/eifion/Stafell_noson_Siapaneaidd.jpg

Byrddau'n barod i'r gwledda
Tables prepared for the food.

/image/upload/eifion/Beryl_Menna_Brenda_Blodwen.jpg

Dillad traddodiadol wedi ei gwneud gan y merched sy'n ei gwysgo
Traditional clothing made by the ladies wearing them.

/image/upload/eifion/Noson_Siapaneaidd_cynulleidfa_2.jpg

Criw da o aelodau
A good turnout of members

/image/upload/eifion/Noson_Siapaneaidd_dawnsio_1.jpg

Dawnsio traddodiadol i gerddoriaeth Siapaneaidd, o amgylch y byrddau
Traditional dancing to Japanese music, around the tables

Noson Siapaneaidd SYM / WI Japanese Evening Statistics: 0 click throughs, 249 views since start of 2024

gosod stafell-Noson Siapaneaidd.jpgNoson Siapaneaidd SYM / WI Japanese Evening

Cafwyd noson Siapaneaidd yng nghyfarfod Nos Fercher y 4ydd o Fehefin 2014. 'Roedd llawer o'r aelodau wedi gweithio'n galed er gwneud y noson yn llwyddiant. Gwnaed sawl Kimono gan yr aelodau a nifer o grefftiau Siapaneaidd eraill fel Ikibana, ac Origami. Darparwyd sushi gan Noriko a coginwyd bwydydd eraill gan yr aelodau yn ystod y cyfarfod. Wedi'r wledd cafwyd dawnsio traddiodadol Siapaneaidd gyda cyfyrwyddiadau gan Noriko. Mwynhawyd y noson yn fawr iawn!
The meeting of Wednesday 4th June 2014 was a Japanese one. Many members had worked hard to make the evening a success. Several Kimonos were made by members and other traditional Japanese crafts such as Origami and Ikibana were on display.
Noriko prepared the sushi and other members cooked other foods during the evening. Following the feast, a spell of Japanese dancing was undertaken with instructions given by Noriko.
The evening was enjoyed by everyone present!!

Darparu'r 'stafell
Preparing the room

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43382 views since start of 2024