Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

B-B-Q a rasus Hwyaid / B-B-Q and Duck Races

Canlyniadau Rasus Hwyaid Dydd Sadwrn 6ed o Orffennaf. / Results for the Duck races Saturday 6th July

RAS / RACE1 Cylch Meithrin / Nursery School

1af/ £15.00 Cadi Ann
2il / 2nd £10.00 Sam Gierke
3ydd / 3rd £5.00 Anest Dwyfor

RAS / RACE 2 Clwb Bowlio / Bowls Club

1af / 1st £15.00 Glyn Williams (Saron)
2il / 2nd £10.00 Jane Jones
3ydd / 3rd £5.00 Trish Hughes

Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled/ Bro Aled Sp[orts Association

Ras / RACE 3
1af / 1st £15.00 Joan Owen
2il / 2ND £ 10.00 Sian (Deunant Uchaf)
3ydd / 3RD £10.00 Joan Owen

Ras / RACE 4

1af / 2nd £15.00 Hywel Evans
2il / 2nd £10.00 Bethan Owen
3ydd / 3rd £5.00 Colin Macdonald

Ras / RACE 5

1af / 1st £15.00 Joan Owen
2il / 2nd £10.00 Luke Molmans
3ydd / 3rd £5.00 Sjef Molmans

/image/upload/eifion/Sigod_yn_y_castell_gwynt.JPG

Plant yn mwynhau y castell gwynt
Children enjoying the Bouncy Castle

/image/upload/eifion/Hwyaid_3.JPG

Hwyaid wedi ei gollwng ac ar y ffordd.
Ducks released and on their way.

/image/upload/eifion/Gwylio_nhw_n_dod.JPG

Ar y lan yn gwylio nhw'n dod.
On the bank watching them coming.

/image/upload/eifion/Emrys.JPG

Digon o gymorth efo dal yr hwyaid.
Plenty of help in catching the ducks.

/image/upload/eifion/Un_ar_ol_.JPG

Un i'w dal!
One to catch!

B-B-Q a rasus Hwyaid / B-B-Q and Duck Races Statistics: 0 click throughs, 273 views since start of 2024

B-B-Q-yn gynnar yn y dydd.JPGB-B-Q a rasus Hwyaid / B-B-Q and Duck Races

Cynhaliwyd eleni ar Dydd Sadwrn y 6ed o Orffennaf ac er bod rhan o'r diwrnod efo tywydd anffafriol, cafwyd cefnogaeth deilwng i'r digwyddiad. Ar diwedd y dydd 'roedd elw o £423.60 wedi ei wneud
This was held this year on the 6th July and even though part of the day's weather was unfavourable, the support for the event was good. At the end of the day, a profit of £423.60 was achieved

Ar ddechrau'r dydd / At the start of the day

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43378 views since start of 2024