Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Croeso i wyneb newydd yn Siop y Llan / Welcome to a new face in Siop y Llan

/image/upload/eifion/Helen_a_Jennier.JPG

Yn dilyn ymddeoliad Helen Davies yn niwedd Ebrill, croesawyn Helen Roters sydd wedi symud o Fanceinion i'r pentref ac yn gwasanaethu yn y siop ar ddyddiau Mawrth a Mercher.

Following Helen Davies' retirement at the end of April, we welcome Helen Roters who has recently moved from Manchester to the village and has started serving in the shop on Tuesdays and Wednesdays

Helen (ar y chwith) gyda Jennifer
Helen (on the left) with Jennifer

Croeso i wyneb newydd yn Siop y Llan / Welcome to a new face in Siop y Llan Statistics: 0 click throughs, 459 views since start of 2024

Croeso i wyneb newydd yn Siop y Llan / Welcome to a new face in Siop y Llan

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51057 views since start of 2024