Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Pont newydd tros yr Afon Hyrdd / A New bridge over the river Hyrdd

Mwy o luniau / more pictures website link

Wedi nifer o ymdrechion i wneud gwaith cynnal a chadw dros dro ar y bont, gwnaed y penderfyniad i'w thynnu a gosod pont newydd yn ei lle.
Adeiladwyd y gwaith dur gan gwmni Dylan Roberts Cyf, Pencraig Llansannan, a daeth y coed o gwmni cyfagos. Talwyd amdano gan y Cyngor Cymuned allan o arian H Glyn Owen, cyfanswm yn llai na £2000.00. Gwnaed y gwaith gosod yn wirfoddol gan y canlynol.:- Guto Davies, Elfyn Davies, Eric Jones, Tom Davies, Berwyn Evans, Arfon Wynne, Gwyn Davies ac Eifion Jones
After a number of attempts of temporary repairs to the bridge, a decision was made to remove it and replace with a new one.
The steel work was manufactured by a local company, Dylan Roberts Cyf of Pencraig, Llansannan and the timber was purchased locally.
This was financed by the Community Council out of The H Glyn Owen account, with the final costs being under £2000.00 The work of placing the bridge was done on a voluntary basis by the following:-
Guto Davies, Elfyn Davies, Eric Jones, Tom Davies, Berwyn Evans, Arfon Wynne, Gwyn Davies and Eifion Jones.

/image/upload/eifion/Yr_hen_bont.jpg

Yr hen bont wedi ei thynnu. Nid yw unrhyw un o drigolion lleol yn cofio y bont yma'n cael ei gosod
The old bridge removed. No one local remembers this bridge being built.

/image/upload/eifion/Gwyn_ac_Eric_3.jpg

Cludo y coed newydd at yr afon.
Transporting the new timber towards the river.

/image/upload/eifion/Y_coed_ar_draws_2.jpg

Y coed wedi croesi'r afon.
The wood across the river.

/image/upload/eifion/Symud_canllaw_2.jpg

Symud y canllawiau newydd.
Carrying the new handrails.

/image/upload/eifion/Wedi_gorffen.jpg

Wedi ei gorffen. Bydd dim angen poeni am gyflwr hon am flynyddoedd maith!!
Work complete. no need to worry about this bridge deteriorating for a good long time!!

Pont newydd tros yr Afon Hyrdd / A New bridge over the river Hyrdd Statistics: 0 click throughs, 380 views since start of 2024

Llwybr ar gau.jpgPont newydd tros yr Afon Hyrdd / A New bridge over the river Hyrdd

Amser newid y bont oherwydd ei chyflwr.
Time to change the bridge due to it's poor condition

Arwydd tra'n gwneud y gwaith. Mae wedi ei lleoli ar Lwybyr Pererinion Gogledd Cymru
The notice stating that work is in progress. It is located on the North Wales Pilgrims Path.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47635 views since start of 2024