Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Lluniau Pont afon Hyrdd

/image/upload/eifion/Tractor_yn_dod.jpg

Tractor i wneud y gwaith caled!
A tractor for doing the hard work

/image/upload/eifion/Tractor_yn_yr_afon.jpg

Wedi croesi Afon Aled ger Nant Bach
Crossed the River Aled near Nant Bach.

/image/upload/eifion/Beth_amdani.jpg

Mae'n edrych yn drwm!
It looks heavy!

/image/upload/eifion/Stryffaglu_efo_bolltiau.jpg

Y canllawiau yn ei lle.
Handrails in position.

/image/upload/eifion/Edmygu_r_gwaith.jpg

Edmygu'r gwaith!
Admiring the work!

Lluniau Pont afon Hyrdd Statistics: 0 click throughs, 1272 views since start of 2022

Dadlwytho'r canllawiau.jpgLluniau Pont afon Hyrdd

Defnydd yn barod i'w ddadlwytho.
Materials ready to unload.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207142 views since start of 2022