Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Noson Siopa Nadolig Ysgol Bro Aled School Christmas Shopping evening

Mwy o luniau / More Pictures website link

Cafwyd cefnogaeth ardderchog gyda pawb wedi ei bodloni erbyn diwedd y noson.
The support was excellent with everyone being satisfied by the end of the evening

/image/upload/eifion/Stondin_Cylch_Meithrin.JPG

Stondin Cylch Meithrin Llansannan yn cynnwys cardiau 'Dolig, Calendrau 2018 ac anrhegion erraill.
The Llansannan Nursery School stall selling Christmas Cards, 2018 Calendars and other goods.

/image/upload/eifion/Mari_Rhosydd.JPG

Cacennau, pwdinau a fferins wedi ei gwneud yn y pentref
Cakes, puddings and sweets made in the village.

/image/upload/eifion/Ann_a_Caryl.JPG

Mam a merch wedi darparu torchau trimins Naddolig.
Mother and daughter having prepared Christmas wreaths and decorations.

/image/upload/eifion/Nadolig_Llawen.JPG

Creffftau
Craftwork

/image/upload/eifion/Stondin_Bethan_Batty.JPG

I'w fwyta.
For eating.

Noson Siopa Nadolig Ysgol Bro Aled School Christmas Shopping evening Statistics: 0 click throughs, 244 views since start of 2024

YBA-brwshis.JPGNoson Siopa Nadolig Ysgol Bro Aled School Christmas Shopping evening

Cafwyd cyfle i wneud 'chydig o siopa Nadolig yn lleol yn neuadd Canolfan Addysg Bro Aled ar nos Wener y 17eg o Tachwedd. Trefnwyd y noson gan aelodau Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Bro Aled . 'Roedd 16 o stondiniau yn cynnwys rhai lleol o'r pentref ac o cyn belled a Llandudno a'r cyfan yn canolbwyntio ar anrhegion Nadolig.
An opportunity arose for a spot of Christmas shopping on Friday evening the 17th of November at the Bro Aled Education Centre. The evening was arranged by members of the Bro Aled School Parents and Teacher's Association. 16 stallholders were present, some as local as from the village and others from as far as Llandudno with all concentrating on selling Christmas goods.
Anrhegion wedi ei gwneud gan blant yr ysgol
Presents made by the school children

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43378 views since start of 2024