Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Sul y Cofio 2022 Remembrance Sunday

Eleni, cyhaliwyd ar y13eg o Dachwedd ar fore o heulwen braf. Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth gan: Trefor Roberts, Huw Rawson, Rhys Dafis a Tammi Owen. Mynychwyd yr achlysur gan nifer dda o drigolion yr ardal. Yn bresennol hefyd oedd aelodau o Scowtiaid Crosby y 4ydd Grwp a oedd yn treulio'r pen wythnos yn Neuadd Y Scowtiaid yn y pentref.
This year the date was 13th November on and fine sunny morning. Taking part in the service were Trefor Roberts, Huw Rawson, Rhys Dafis and Tammi Owen. Attendance was excellent again with many local residents in attendance. Members of the 4th Group Crosby Scouts attended and placed wreaths on the memorial. They were staying in the Scouts Hall in the village over the week end

/image/upload/eifion/Sul_y_Cofio_2_22_2_.JPG

/image/upload/eifion/sul_y_Cofio_6_22_2_.JPG

/image/upload/eifion/Sul_y_Cofio_cofgolofn.jpg

Sul y Cofio 2022 Remembrance Sunday Statistics: 0 click throughs, 262 views since start of 2024

Sul y Cofio 3-22 (2).JPGSul y Cofio 2022 Remembrance Sunday

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51057 views since start of 2024