Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Mudiad Meithrin yn dathlu 45 mlynedd / Mudiad Meithrin celebrating 45 years

/image/upload/eifion/Mudiad_Meithrin_yn_45mlwydd_oed.JPG

Dyma lythyr at pob Cylch Meithrin. Letter to all Nursery Groups relaying information about the event

Mwy o wybodaeth / Further information.
website link

/image/upload/eifion/Cylch_Meithrin_plant.JPG

Plant Cylch Meithrin Llansannan yn dathlu.
Llansannan Nursery School children celebrating.

Mudiad Meithrin yn dathlu 45 mlynedd / Mudiad Meithrin celebrating 45 years Statistics: 0 click throughs, 293 views since start of 2024

Poster Mudiad Meithrin.JPGMudiad Meithrin yn dathlu 45 mlynedd / Mudiad Meithrin celebrating 45 years

Poster gwahoddiad. / Invitation poster

Ar Mai y 9fed bu'r Mudiad Meithrin yn dathlu 45 mlynedd. Gwahoddwyd holl blant sy'n mynychu Cylchoedd Meithrin trwy Gymru wysgo pyjamas tra yn ei Cylchoedd heddiw er creu y Parti Pyjamas mwyaf yn y byd.
On May 9th Mudiad Meithrin were celebrating their 45th birthday. All children attending their Nursery Groups throughout Wales were invited to attend wearing pyjamas and participate in the biggest pyjama party in the world

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47646 views since start of 2024