Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Taith Clwb yr Heulwen 2016 Sunshine Club Trip

/image/upload/eifion/Gyrrwr.JPG

Codi stem ac yn barod i fynd.
Getting up to pressure and ready for off.

/image/upload/eifion/Martyn.JPG

Coets Rhif 2042 wedi ei lenwi gan aelodau'r grwp o Lansannan.
Carriage No. 2042 filled by members of the Llansannan group.

/image/upload/eifion/Golygfa.18_.JPG

Dilyn llawr y cwm.
Following the valley floor.

/image/upload/eifion/Golygfa_22.JPG

Golygfa hyfryd ar ddiwrnod braf.
A fine view on a sunny day.

/image/upload/eifion/Porthmadog_1.JPG

Wedi cyrraedd Porthmadog erbyn amser cinio.
Arrived at Porthmadog in time for lunch.

Taith Clwb yr Heulwen 2016 Sunshine Club Trip Statistics: 0 click throughs, 256 views since start of 2024

Ann Dooley.JPGTaith Clwb yr Heulwen 2016 Sunshine Club Trip

Eleni, aeth Taith Clwb yr Heulwen i Gaernarfon (ar Dydd Iau y 15fed) i ddal tren ar linell Rheilffordd Ffestiniog ac Eryri a oedd yn mynd i Borthmadog. Mae'r siwrnai yma dros dwy awr o hyd ac yn teithio trwy rannau gyda golygfeydd hyfryd o Wynedd. Gan fod y tren yn gadael gorsaf Caernarfon am 10.00 'roedd angen gadael Llansannan am 08.00.
Daeth 29 i ddal y bws mewn da bryd!
This year, the Sunshine Club trip went to Caernarfon (on Thursday the 15th) to catch the train on the Ffestiniog and Welsh Highland Railway going to Porthmadog. The journey takes longer than two hours and travels through some of Gwynedd's finest countryside with spectacular scenery. As the train leaves the Caenarfon Station at 10.00, it was necessary to leave Llansannan shortly after 08.00. 29 caught the bus in good time!

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43376 views since start of 2024