Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Diolch-Blodau i'r pentref / Thank you-Flowers for the village

/image/upload/eifion/Blodau_Albert.jpg

Ger Cerflyn y Ferch fach
By the Statue of the Little Girl

Diolch-Blodau i'r pentref / Thank you-Flowers for the village Statistics: 0 click throughs, 342 views since start of 2024

Basgedi MBA.jpgDiolch-Blodau i'r pentref / Thank you-Flowers for the village

Diolch i Gwynfryn Davies am ddarparu basgedi crog ar adeilad toiledau y pentref eto eleni. Maent yn ardderchog!
Thanks to Gwynfryn Davies for supplying hanging baskets on the village toilet building again this year. They are looking fabulous!
Hefyd, diolch i Betty ac Albert (Maes Creiniog) am ddarparu a plannu planhigion blodau a flaen y Ddarllenfa, Cofgolofn y Ferch Fach a thu allan i'r Feddygfa. Bydd rhagor o luniau yn ymddangos trwyr tymor.
Also, a big thank you to Betty and Albert (Maes Creiniog) for providing and planting bedding plants outside of the Darllenfa, the Statue of the Little Girl and outside the Surgery. Further pictures will appear throughout the season.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54506 views since start of 2024