Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ffair Nadolig Ysgol Bro Aled 2019 Christmas Fair

/image/upload/eifion/Ffair_Nadolig_YBA_stondin_Hwn_Ar_Lllall.JPG

Stondin Hwn ar Llall
This and That's stall

/image/upload/eifion/Ffair_Nadolig_cardiau_doligJPG.JPG

Cardiau cyfarch
Greeting cards

/image/upload/eifion/Ffair_YBA_stondin_llyfrau.JPG

Llyfrau
Books

/image/upload/eifion/Ffair_Nadolig_stondin_yr_ysgolYBA.JPG

Stondin Ysgol Bro Aled
Ysgol Bro Aled's stall.

/image/upload/eifion/Ffair_YBA_2_.JPG

Cafwyd cefnogaeth ardderchog gan drigolion yr ardal ac roedd y neuadd yn brysur trwy gydol y noson.
Excellent support from the local area and the hall was busy all evening.

Ffair Nadolig Ysgol Bro Aled 2019 Christmas Fair Statistics: 0 click throughs, 238 views since start of 2024

Ffair YBA. rafflJPG.JPGFfair Nadolig Ysgol Bro Aled 2019 Christmas Fair

Eleni, cynhaliwyd y Ffair Nadolig flynyddol ar nos Wener y 29ain o Tachwedd 2019 yng Nghanolfan Addysg Bro Aled. Cafwyd cyfle ardderchig i wneud 'chydig o siopa Nadolig yn ystod y noson. Roedd amrywiaeth dda o stondiniau, cardiau cyfarch, eitemau o bren, bwydydd a diodydd, llyfrau dillad, melysion a cacennau. Rhanwyd elw y noson o dros £1000.00 rhwng Y Cylch Meithrin ac Ysgol Bro Aled
This year's Annual Christmas Fair was held on Friday the 29th November at the Canolfan Addysg Bro Aled.
It was an opportunity for some Christmas shopping during the evening. There was a good variety of stalls present, including greeting cards, wooden items, food and drink, books, clothes, sweets and cakes.
The evening's proceeds of over £1000.00 were shared between the Cylch Meithrin and Ysgol Bro Aled.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43371 views since start of 2024