Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ffair Haf Ysgol Bro Aled Summer Fair

Mae'r Ffair Haf yn ddigwyddiad blynyddol pwysig ym mywyd Ysgol Bro Aled. Mae'n amser i gymdeithasu a chodi arian yr un pryd. Diolch i bawb am gefnogi'r digwyddiad
The annual Sumer Fair is an important event for Ysgol Bro Aled. It is an opportunity for fund raising as well as socialising. Thanks to all that come and support the event.

/image/upload/eifion/ffair_Haf_YBA_bric_a_brac_2.jpg

Bric a brac yn gwerthu'n gyflym
Brick a Brack selling rapidly

/image/upload/eifion/ffair_Haf_YBA_Iwan_2.jpg

Ffair haf olaf Iwan Evans fel prifathro. Mae'n ymddeol ym mis Gorffennaf.
Iwan Evans' last summer fair as headmaster. He retires in July.

/image/upload/eifion/ffair_Haf_YBA_Salt_2.jpg

Salt yn brysur efo symud bwrdd.
Salt being busy in moving a table

/image/upload/eifion/ffair_Haf_YBA_Sgwrsio_2.jpg

Cyfle i gael sgwrs
An opportunity for a chat

/image/upload/eifion/ffair_Haf_YBA_Gwenda_2.jpg

Gwenda'n ceisio perswadio plentyn i brynnu oddi a'r y stondin!
Gwenda trying to persuade a child to buy off the stall!

Ffair Haf Ysgol Bro Aled Summer Fair Statistics: 0 click throughs, 319 views since start of 2024

ffair Haf YBA Dylan.jpgFfair Haf Ysgol Bro Aled Summer Fair

Cafwyd ffair haf lwyddiannus Nos Iau y 23ain o Fehefin yn dilin gohiriad o Nos Wener y 17eg oherwydd tywydd anffafriol.
Yma ceir Dylan yn cael ei fygu gan y B-B-Q
A successful summer fair was held on Thursday 23rd June following its postponment on Friday 17th June due to unfavourable weather conditions.
Dylan being smoked by the B-B-Q

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43382 views since start of 2024