Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Canolfan Wybodaeth / Information Centre

/image/upload/eifion/Blwch_ffon.jpg

Ar ol bod yn segur am nifer o flynyddoedd, mae blwch ffon, sydd yng nghanol y pentref yn cael defnydd newydd. Mae nawr yn ganolfan wybodaeth i'r ardal.
Having been out of use for a number of years, the phone box in the centre of the village has been put to use. It is now an information centre for the area.

/image/upload/eifion/Blwch_ffon_1.jpg

/image/upload/eifion/Blwch_ffon_Hiraethog._jpg.jpg

Mae gwybodaeth yma am Lansannan, llwybrau'r ardal, Eglwys St Sannan, Llyn Aled, y Llwybr Pererinion Gogledd Cymru, ardal Hiraethog a llawer mwy.
The information available here is about Llansannan, it's footpaths, St Sannan Church, the North Wales Pilgrim's Path, the Hiraethog area and much more.

/image/upload/eifion/Llansannan.jpg

Canolfan Wybodaeth / Information Centre Statistics: 0 click throughs, 305 views since start of 2024

Canolfan Wybodaeth / Information Centre

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47638 views since start of 2024