Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2017 Sunshine Club Christmas tea

/image/upload/eifion/Clwb_yr_Heulwen_cwnter.JPG

Golygfa o'r gegin
View from the kitchen

/image/upload/eifion/Clwb_yr_Heulwen._Rosie_JPG.JPG

Byrddau'n llawn efo 32 o aelodau
32 members filled the tables.

/image/upload/eifion/Clwb_yr_Heulwen._bwytaJPG.JPG

Yn mwynhau y bwyd a'r cwmni
Enjoying the food and company.

/image/upload/eifion/Clwb_yr_Heulwen_raffl.JPG

Gwobrau y raffl wedi ei lapio mewn papur 'Ddolig
Raffle prizes wrapped in Christmas paperr

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2017 Sunshine Club Christmas tea Statistics: 0 click throughs, 281 views since start of 2024

Canu-Clwb yr Heulwen.JPGTe Nadolig Clwb yr Heulwen 2017 Sunshine Club Christmas tea

Dydd Iau y 16eg o Tachwedd cafwyd cyfarfod olaf y Clwb am eleni. Fel ag sydd yn arferol ers blynyddol, 'roedd nawdd Nadoligaidd i'r achlysur. Trefnydd y lluniaeth oedd Mrs Jane Jones gyda Mrs Ann Evans a Mrs Gwenda Roberts yn ei ddarparu cyn ei weini gyda cymorth Mrs Ceinlys Jones, Mrs Margaret Davies a Mrs Iorwen Roberts. Cyn eistedd i fwyta cafwyd adloniant gyda plant Ysgol Bro Aled (dan arweiniad Miss Einir Jones y Brifathrawes) yn canu dwy gan o ddiolch ac un am y Nadolig. Mwynhawyd hyn gan bawb.
Bydd y cyfarfod nesaf ym mis Ebrill 2018
Thursday the 16th of November was the last meeting of the year for the Club and as is usual over the years, there was a Christmas theme for the occasion. The refreshment organizer was Mrs Jane Jones with Mrs Ann Evans and Mrs Gwenda preparing the food prior to serving, this asisted by Mrs Ceinlys Jones, Mrs Margaret Davies and Mrs Iorwen Roberts. Prior to eating, the members were entertained by the school children (under the guidance of the Headmistress, Miss Einir Jones) who sang two songs of Thanksgiving and one of Christmas. This was much enjoyed by everyone present.
The next meeting will be held in April 2018.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47638 views since start of 2024