Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Bore coffi Macmillan / Macmillan Coffee morning

/image/upload/eifion/Bore_coffi_Macmilan_2.jpg

Y byrddau arwerthiant yn gwagu
The sales tables becoming bare.

/image/upload/eifion/Sheila_Ceinlys_2.jpg

Darparwyr y baned.
Providers of the cuppa.

/image/upload/eifion/Bore_coffi_Mair_5.jpg

Yn hapus efo be a brynwyd.
Happy with what was bought.

/image/upload/eifion/Bore_coffi_Glenys.jpg

Yn llwythog iawn efo bargeinion.
Heavily laden with bargains.

/image/upload/eifion/Bore_coffi_balwn_3.jpg

Yn hysbysebu'r bore coffi y tu allan i'r adeilad
Advertising the coffee morning outside the building

Bore coffi Macmillan / Macmillan Coffee morning Statistics: 0 click throughs, 343 views since start of 2024

Bore coffi-poster.jpgBore coffi Macmillan / Macmillan Coffee morning

Mae Bore Coffi er codi arian i elusen Macmillan yn un o ddigwyddiadau blynyddol a drefnir gan gangen Merched y Wawr Llansannan. Eleni, cafwyd ar fore Gwener y 26ain o Fedi yng Nghanolfan Addysg Bro Aled. Fel arfer, cafwyd cefnogaeth ardderchog gan y pentrefwyr, a gwnaed swm sylweddol o elw erbyn diwedd y bore.
The Macmillan Coffee Morning is one of the annual events organised by the Llansannan branch of Merched y Wawr. This year it was held on Friday morning of the 26th September at the Bro Aled Education Centre. As is usual, the support of the villagers was excellent and a subtantial profit was made by the end of the morning

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47647 views since start of 2024