Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Noson Hynafolion ac Ocsiwn Addewidion / Antiques Road Show and Auction of Pronises

Ar ddiwedd y noson, 'roedd cyfanswm o £4000.00 wedi ei dderbyn a chwyddodd hyn i £4192.00 erbyn ychydig ragor o ddyddiau wedi derbyn rhoddion ariannol ychwanegol. Ymdrech lwyddiannus iawn! At the end of the evening, the takings ammounted to £4000.00, and this swelled to £4192 within a few days later having received a number of other financial contributions. A very successful evening!

/image/upload/eifion/Hynafolion.jpg

Rhai o'r hynafolion a gyraeddodd ar y noson.
Some of the antiques that arrived on the evening

/image/upload/eifion/David_Rogers_Jones.jpg

Mr David Rogers Jones yn trafod hen faneri.
Mr David Rogers Jones discussing old flags

/image/upload/eifion/Lliwen_1.jpg

Lliwen Evans yn canu gyda Dafydd Huw yn cyfeilio ar y delyn
Dafydd Huw on the harp with Lliwen Evans singing

/image/upload/eifion/Parti_YBA.jpg

Parti Ysgol Bro Aled yn canu gyda Mrs Mair Owen yn cyfeilio a Mrs Ann Lloyd yn arwain
Bro Aled School party singing with Mrs Mair Owen playing the piano and Mrs Ann Lloyd conducting

/image/upload/eifion/Glyn_Owens.jpg

Glyn Owens wrthi'n gwerthu ac yn cael cymoth dangos yr eitemau gan aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Llansannan.
Glyn Owens selling, assisted by members of Lllansannan Young Farmer's Club who identified items being bidded on.Mwy o luniau / more pictures
website link

Noson Hynafolion ac Ocsiwn Addewidion / Antiques Road Show and Auction of Pronises Statistics: 0 click throughs, 322 views since start of 2024

Poster Ocsiwn Addewidion 001.jpgNoson Hynafolion ac Ocsiwn Addewidion / Antiques Road Show and Auction of Pronises

Dechreuwyd ar drefnu y noson yma ym mis Chwefror 2015. Y pwrpas oedd codi arian tuag at Y Ganolfan trwy wneud gweithgaredd gwahanol i'r arferol, cyngherddau ac yn y blaen. Penderfynwyd ar Nos Wener y 12fed o Fehefin yn y Ganolfan. 'Roedd tair rhan i'r noson, y rhan gyntaf efo Hynafolion yn cael ei prisio gan ocsiwniar lleol, David Rogers Jones o gwmni Rogers Jones, Bae Colwyn. Yr ail ran oedd eitemau cerddorol gan dalentau lleol yn cynnwys plant o Ysgol Bro Aled a Dafydd Hyw y Telynor. Y rhan olaf oedd Yr Ocsiwn Addewidion gyda Mr Glyn Owens yn gwerthu yr eitemau.
Planning of this event started back in February 2015.
The purpose was to organize a fund raising event with a difference rather than the usual concert etc.
It was decided to have the event on Friday evening the 12th June 2015 in the Community Centre. The evening was split into three parts. Part one was as the Antiques Road Show with antiquated items valued by David Rogers Jones of Rogers Jones of Colwyn Bay. The second part was a musical presentation by children of the Bro Aled School and Dafydd Huw the local harpist. The final part was the Auction of Promises, items sold by Mr Glyn Owens

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47646 views since start of 2024