Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ocsiwn-mwy o luniau / More pictures

/image/upload/eifion/Crys_peldroed_2.jpg

Crys Pel Droed Cymru wedi ei arwyddo gan holl chwaraewyr y tim cenedlaethol cyn y gem yn erbyn Gwlad Belg. 'Roedd diddordeb mawr yn hwn a gwerthwyd am £180.00
Welsh Football shirt signed by the entire Welsh International squad prior to the match against Belgium.
This raised £180.00 following a lot of interest.

/image/upload/eifion/Cwilt_a_ffyn.jpg

Curlid a ffyn bugeilio
Shepher's crooks and a quilt

/image/upload/eifion/David_Rogers_Jones_a_cadair.jpg

Llun trwy ganiatad Alwyn Williams. Photograph by permission of Alwyn Williams

David Rogers Jones yn trafod cadair uchel plentyn sydd hefyd yn gadair siglo. Un o'r eitemau diddorol a oedd yn cael ei ddangos a'i brisio ar y noson.
A child's high chair that converted into a rocking chair being valued by David Rogers Jones. This being one of the interesting items on display and vaued during the evening.

/image/upload/eifion/Yn_y_newadd_cynilleidfa.jpg

Llun trwy ganiatad Alwyn Williams. Photograph by permission of Alwyn Williams

Rhai o'r gunilleidfa (dros cant) a oedd yn llenwi'r neuadd. Yn gnwysedig yn y tal mynediad oedd paned a scon.Gweinyddwyd hyn gan ieuenctid yr ardal.
Some of the participants (over one hundred) that filled the hall. Inclusive in the entrance fee was a scone and a cuppa being served by some of the local yougsters.

/image/upload/eifion/Dafydd_Huw.jpg

Llun trwy ganiatad Alwyn Williams. Photograph by permission of Alwyn Williams

Dafydd Huw yn rhoi eitem o gerddoriaeth ar ei delyn
A musical item on the harp by Dafydd Huw

Ocsiwn-mwy o luniau / More pictures Statistics: 0 click throughs, 1180 views since start of 2022

Ocsiwn-mwy o luniau / More pictures

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 61 click throughs, 207144 views since start of 2022