Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Dim trydan yn y pentref / No electricity in the village

/image/upload/eifion/Scottish_power_003.jpg

Maes Gogor

/image/upload/eifion/Scottish_power_004.jpg

Codi polion i ddal y trawsnewidiwr yn ei le.
Raising posts into position for the transformer

/image/upload/eifion/Scottish_power_005.jpg

Mae'n nhw bron yn syth!
They'r almost vertical!

/image/upload/eifion/Scottish_power_008.jpg

'Roedd posib cael bwyd a diodydd poeth yn y cyfamser
am ddim trwy ddefnyddio y gwasanaeth arlwyo hwn oedd wedi ei leoli yn y Sgwar.
It was possible in the meantime to have hot food and drinks for free by using this caterer situated in the Square

/image/upload/eifion/Ffair_ddillad_009.JPG

Ychydig mwy o waith i'w wneud cyn troi'r trydan ymlaen.
A little more work to do prior to switching the electricity on.

Dim trydan yn y pentref / No electricity in the village Statistics: 0 click throughs, 229 views since start of 2024

Scottish power 002.jpgDim trydan yn y pentref / No electricity in the village

Dyma oedd yr olygfa ar Ffordd Gogor heddiw Dydd Iau y 1af o Fai 2014. 'Roedd Scottish power yn adnewyddu trawsnewidiwr ger y fynedfa i gae chwarae Maes Gogor ac 'roedd nifer fawr o beirianwyr yma er gwneud y gwaith rhwng 09.00 a 17.00. ( Daeth y trydan yn ol am 18.08)
This was the scene on Ffordd Gogor today, Thursday the 1st May 2014. Scottish Power were renewing a transformer adjacent to the entry into Maes Gogor sports field. Many engineers were present in order to complete the work between the hours of 09.00 and 17.00. (Power back on at 18.08)

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 67 click throughs, 37124 views since start of 2024