Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Diwrnod yr Amgylchedd / Environment Dau

Cynhaliwyd Diwrnod yr Amgylchedd yn Llansannan, Dydd Mercher y 31ain o Fawrth 2010. Yn ystod y dydd cafwyd dwy sgip yn y pentref, a thacluso o amgylch meysydd parcio. Yn ychwanegol, cynhaliwyd, yn y Ganolfan, arddangosfa ar gynllun gwella rhediad Afon Creiniog. Hefyd, 'roedd cyngor ar gael efo mesurau i'w cynryd pan fo posibilrwydd cael llif yn yr ardal. An Environmental day was held in Llansannan on 31st March 2010. During the day, two skips were provided, and car park areas tidied. In addition, an exhibition was held at the Canolfan on the proposed flood prevention measures proposed for Afon Creiniog. Also, advice was available on measures that can be taken when flooding iin the area is forecast.

/image/upload/eifion/DIWRNOD_AMGYLCHEDD.SGIP_JPG.JPG

Llenwyd dwy sgip mewn dim amser ac 'roedd gwasanaeth casglu ar gael hefyd yn ystod y dydd i'r rhai a oedd yn methu cludo'r 'sbwriel i'r sgip.

Two skips were filled in no time and a collection service was provided for those that were unable to carry their rubbish to the skip .

/image/upload/eifion/DIWRNOD_AMGYLCHEDD._MAES_ALEDJPG.JPG

'Roedd aelodau or Tim Troseddu Ieuenctid yn goruchwylio tros droseddwyr yn tacluso a glanhau yn y maesydd parcio'r pentref.

Members of the Youth Offenders Team supervised offenders in clearing and cleaning the village car parks

Diwrnod yr Amgylchedd / Environment Dau Statistics: 0 click throughs, 269 views since start of 2024

DIWRNOD AMGYLCHEDD.ARDDANGOSFA JPG.JPGDiwrnod yr Amgylchedd / Environment Dau

Arddangosfa ar y cynllun atal llifogydd
Exhibition on the proposed fllod prevention scheme

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47639 views since start of 2024