Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngerdd Blwyddyn 5 & 6 Ysgol Bro Aled / Bro Aled School's years 5 & 6 Concert

/image/upload/eifion/Erin_Gwyn.JPG

Erin Gwyn Rossington, 23 o Lanfair TH ger Abergele a goronwyd fel ennillydd Ryngwladol Pendine, Llais y Dyfodol yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen 2019. Derbynodd Dlws Pendine sy'n haenell o arian a £5000.00 gan Lywydd yr Eisteddfod, Terry Waite, ar ran Mario Kreft, perchennog sy'n noddi y celfyddydau ar ran Sefydliad Gofal Parc Pendine

Erin Rossington, 23, from Llanfairtalhaiarn near Abergele, was crowned as the Pendine International Voice of the Future at the Llangollen International Musical Eisteddfod.
She was presented with the Pendine Trophy, a solid silver salver, and a cheque for £5,000 by Eisteddfod president Terry Waite on behalf of Mario Kreft, proprietor of the arts loving sponsor, the Pendine Park care organisation.

/image/upload/eifion/Dafydd_Huw_2.JPG

Dafydd Huw, Telynor lleol.
Dafydd Huw, local Harpist.

Mae Dafydd Huw yn un o delynorion amlycaf Cymru, ac yn ffigwr adnabyddus ar lwyfannau ein prif Wyliau Cenedlaethol ers ugain mlynedd bellach, yn arbennig fel cyfeilydd Cerdd Dant. Mae’n delynor ac yn athro telyn wrth ei alwedigaeth, ac hefyd yn berfformiwr cyson mewn gwetyau, priodasau, ciniawau, a chymdeithasau led-led Cymru a thu hwnt. (Yn ychwanegol, mae yn rhoi gwersi telyn yn yr ysgol)

Dafydd Huw is a professional harpist and harp teacher who lives near Llanrwst in the beautiful Conwy Valley, and is one of Wales’ best-known accompanists, specialising in the ancient art of Cerdd Dant, of ‘Penillion’ singing. He is in great demand as a performer at weddings, luncheons and social events, and during the summer months at some of Wales’ top hotels. (In addition, he gives harp lessons at the school)

/image/upload/eifion/Owain_John_yn_canu.JPG

Owain John, cyn ddisgybl o Ysgol Bro Aled.
Owain John, past pupil of Ysgol Bro Aled

Owain John Jones – Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh ... - YouTube
website link

/image/upload/eifion/Mali_Elwy_2.JPG

Mali Elwy, cyn ddisgybl Ysgol Bro Aled
Mali Elwy, past pupil of Ysgol Bro Aled

website link

/image/upload/eifion/Cor_Bro_aled_ac_artistiaid.JPG

Cor Meibion Bro Aled gyda'r artistiaid ar y llwyfan ar ddiwedd y Cyngerdd.
Bro Aled Male Voice Choir with the artists on stage at the end of the Concert.

Cyngerdd Blwyddyn 5 & 6 Ysgol Bro Aled / Bro Aled School's years 5 & 6 Concert Statistics: 0 click throughs, 409 views since start of 2024

Poster cyngerdd.JPGCyngerdd Blwyddyn 5 & 6 Ysgol Bro Aled / Bro Aled School's years 5 & 6 Concert

Cynhaliwyd ar Nos Wener y 12fed o Orffennaf / This was held on Friday evening the 12th July

Does dim geiriau i ddisgrifio pa mor ddiolchgar ydw i a disgyblion blwyddyn 5 a 6 am y gefnogaeth heno! Rwyf yn hynod falch o bob un ohonynt am eu gwaith caled yn trefnu, husbysebu ac arwain y noson! Diolch i’r holl berfformwyr a wnaeth y noson yn bosib ac yn un i’w chofio! Am noson gwych! Gobeithio bod pawb wedi mwynhau! (Miss Siwan Jones Bl 5 & 6)

There are no words to describe how greatful me and the pupils if year 5 and 6 are for you support tonight! I'm so so proud of each and every single one of them for their hard work organising, advertising and leading the concert!! Thank you to all the performers that made tonight possible and made it a night to remember.What a great night and I hope you all enjoyed!! (Miss Siwan Jones Years 5 & 6)

Elw i'r Ysgol / Profit for the School
£838.00

Poster y Cyngerdd / Concert Poster

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 51062 views since start of 2024