Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Yn y Ganolfan-Adran y Plant / In the Hall-Children's Classes

Adrannau 174-Coginio, Pryd sy'n defnyddio pasta, 175-gwnio, 176-Gwaith coed 177-Arlunio, agored yn defnyddio paent
Classes 174-Cookery, a meal using pasta 175-Needlework, any item 176-Woodwork 177-Art using paint

Adran 187-Crefft, anifail allan o ffrwyth neu lysieuyn.
Class 187-Craft, an animal made with fruit or vegetable

Adran 188-Arlunio, "Fy ffrind"
Class 188- Art, "My friend"

Adran 179-Coginio, 2 gacen fach wedi'i haddurno, 180-Crefft, Addurno jar
Class 179-Cookery, 2 decorated fairy cakes
180-Craft, decorate a jar

Gwaith llaw adran 181-Anifail o ddefnyddiau wedi'i hailgylchu
Craft class 181-an animal using recycled materials

Yn y Ganolfan-Adran y Plant / In the Hall-Children's Classes Statistics: 0 click throughs, 314 views since start of 2018

Yn y Ganolfan-Adran y Plant / In the Hall-Children's Classes

Adran 185-addurno plat papur
Class 185-Decorate a paper plate.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 20 click throughs, 76241 views since start of 2018