Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Yn y Ganolfan-Adran y Plant / In the Hall-Children's Classes

/image/upload/eifion/sioe_174_175_176.JPG

Adrannau 174-Coginio, Pryd sy'n defnyddio pasta, 175-gwnio, 176-Gwaith coed 177-Arlunio, agored yn defnyddio paent
Classes 174-Cookery, a meal using pasta 175-Needlework, any item 176-Woodwork 177-Art using paint

/image/upload/eifion/Sioe_anifaeliaid_o_lysiau_2.JPG

Adran 187-Crefft, anifail allan o ffrwyth neu lysieuyn.
Class 187-Craft, an animal made with fruit or vegetable

/image/upload/eifion/Sioe_gwaith_arlunio_plant.JPG

Adran 188-Arlunio, "Fy ffrind"
Class 188- Art, "My friend"

/image/upload/eifion/Sioe_adran_plant_2_3_4.JPG

Adran 179-Coginio, 2 gacen fach wedi'i haddurno, 180-Crefft, Addurno jar
Class 179-Cookery, 2 decorated fairy cakes
180-Craft, decorate a jar

/image/upload/eifion/Sioe_Gwaith_plant.JPG

Gwaith llaw adran 181-Anifail o ddefnyddiau wedi'i hailgylchu
Craft class 181-an animal using recycled materials

Yn y Ganolfan-Adran y Plant / In the Hall-Children's Classes Statistics: 0 click throughs, 176 views since start of 2017

sioe-anifaeliaid ar blat.JPGYn y Ganolfan-Adran y Plant / In the Hall-Children's Classes

Adran 185-addurno plat papur
Class 185-Decorate a paper plate.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 12 click throughs, 37646 views since start of 2017