Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Yn y Ganolffan-Llysiau a ffrwythau / In the Hall-Vegetables and Fruit

Dosbarth 129-3 Nionyn mawr o had
Class 129-3 large onions from seed.

Dosbarth 116 & 117-4 Taten Lliw a 4 Taten Aren neu Grwn
Classes 116 & 117-4 Coloured potatoes and 4 Kidney or Round potatoes

Dosbarth 126-6 Ffa Dringo
Class 126-6 Runner Beans

Dosbarth 130 & 131-3 Coes Rhiwbob a 4 Afal Coginio
Class 130 & 131-3 Sticks of Rhubarb and 4 Cooking Apples

Dosbarth 135-Y Bwmpen Drymaf
Class 135-Heaviest Marrow

Yn y Ganolffan-Llysiau a ffrwythau / In the Hall-Vegetables and Fruit Statistics: 0 click throughs, 303 views since start of 2018

Yn y Ganolffan-Llysiau a ffrwythau / In the Hall-Vegetables and Fruit

Byrddau'n llawn o gynnyrch gardd wedi ei barnu gan Mr Vernon Davies a Mrs Eirwen Davies, Llanfair Talhaiarn
Tables laden with garden produce judged by Mr Vernon Davies & Mrs Eirwen Davies, Llanfair Talhaiarn

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 20 click throughs, 76241 views since start of 2018