Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Y Pafiliwn The Pavilion

Adeiladwyd yn y naw degau cynnar er defnydd gan y gymuned leol. Built during the early nineties for use by the local community. Mae'r adeilad yn cynnwys 'stafelloedd newid i dimau pel droed (tim cartref, ymwelwyr a dyfarnwr) toiledau, cegin, storfeydd offer a neuadd. The building contains changing rooms (Home and away teams and referee) toilets, kitchen, store rooms and hall.

Am fanylion hurio'r adeilad cysylltwch ac Eifion Jones ar 01745870656

For hiring the building contact Eifion Jones on 01745870656

/image/upload/eifion/Pafiliwn.2jpg.jpg

Y Neuadd The Hall

/image/upload/eifion/Pafiliwn.3jpg.jpg

Y Gegin The Kitchen

/image/upload/eifion/Pafiliwn.jpg

Yr olygfa i gyfeiriad y "Bowling Green"

View towards the Bowling Green

Y Pafiliwn The Pavilion Statistics: 0 click throughs, 404 views since start of 2024

Pafiliwn.1jpg.jpgY Pafiliwn The Pavilion

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54497 views since start of 2024