Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ty Chwarae plant / Children's Playhouse

/image/upload/eifion/DTP.jpg

Cynyrchwyd yr adeilad gan Denbigh Timber Products, 29/32 Stad Diwidianol Colomendy, Dinbych, i gynllun a ddarparwyd gan Berwyn Evans o B & G Evans (Adeiladwyr) Cyf. Yn ychwnegol, cafwyd cymorth i ddarparu'r sylfaen gan Gwyn Evans eto o B & G Evans (Adeiladwyr) Cyf.
The building was produced by Denbigh Timber Products, 29/32 Colomendy Industrial Estate, Denbigh, to a plan prepared by Berwyn Evans of B & G Evans (Adeiladwyr) Cyf. Additionally Gwyn Evans again of B & G Evans (Adeiladwyr) Cyf helped to prepare the foundation.

/image/upload/eifion/Dadlwytho_3.jpg

Dadlwytho
Unloading

/image/upload/eifion/Breichiau_i_fynny.jpg

Gosod
erecting

/image/upload/eifion/Dod_ymlaen.jpg

Yn dod at ei gilydd yn dda.
Coming together quite nicely.

/image/upload/eifion/Gosod_to.jpg

Y to'n ei le
the roof in position

Ty Chwarae plant / Children's Playhouse Statistics: 0 click throughs, 278 views since start of 2024

yn barod i'r plant.jpgTy Chwarae plant / Children's Playhouse

Gosodwyd Ty chwarae plant yn ystod gwyliau'r haf 2012 i'w ddefnyddio i chwarae gan blant ac hefyd fel storfa ychwanegol i'r Cylch Meithrin. Talwyd am yr adeilad efo rhodd ariannol o Ymddiriedolaeth H Glyn Owen.
A children's playhouse was erected during the 2012 summer holiday for use by children and also as additional storage for the nursery school. The building was paid for by a financial contribution from the H Glyn OwenTrust

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43389 views since start of 2024