Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Torrwr Glaswellt / Grass Mower

/image/upload/eifion/cae_chwarae_kubota.JPG

Defnyddwyr y peiriant yn derbyn hyfforddiant sut iw yrru gan aelod o gwmni Major Owen.
Users of the machine receiving training in it's use by a memer of Major Owen's staff.

/image/upload/eifion/Cae_pel_droed_peiriant_y_torrwr_glaswellt.JPG

Yr uned pwer.
The power unit.

/image/upload/eifion/cae_chwarae_Gwyn_ar_y_Kubota.JPG

Gwyn Gell a / and Raymond Owen

/image/upload/eifion/cae_chwarae_Gwyn_yn_torri_glaswellt.JPG

Yn cael ei ddefnyddo.
In use.

Torrwr Glaswellt / Grass Mower Statistics: 0 click throughs, 235 views since start of 2024

Cae Chwarae-torrwr wedi dadlwytho.JPGTorrwr Glaswellt / Grass Mower

Daeth newyddion da dechrau 2020 gan Cadwyn Clwyd sy'n gweinyddu grantiau ar ran Fferm Wynt Brennig Cyf. fod ein cais am arian i brynnu peiriant torri glaswellt i'r cae chwarae wedi bod yn un llwyddiannus. Derbyniwyd £8000.00 ganddynt. Prynwyd peiriant Kubota GR120 o gwmni Major Owen, Penrhyndeudraeth am £10440.00, a talwyd y gwahaniaeth rhwg cyfanswm y grant o goffrau'r Gymdeithas. Cyrhaeddodd Dydd Iau yr ugainfed o Chwefror
Good news arrived at the beginning of 2020 from Cadwyn Clwyd, the grant administrators on behalf of Brenig Wind Ltd that our application for funding a ride on mower for the sports field had been successful. £8000.00 was received. This was used to purchase a Kubota GR120 ride on mower from Major Owen, Penrhyndeudraeth for £10440.00. The balance of the money was paid from the Association's funds. It arrived on Thursday the twentieth of February

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47639 views since start of 2024