Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Parc Sglefrio / Skate Park

Gosodwyd y parc sglefrio yn y cae chwarae nos Lun y 6ed o Fehefin 2011
Arianwyd y brosiect yma trwy y Bartneriaeth Datblygu Wledig a Chyngor Chwaraeon Cymru
Cyfanswm y gost oedd £4800.00 (mae ein diolch fel Cymdeithas Chwaraeon yn fawr i Tim Ballam, Swyddog Datblygu Chwaraeon Gwledig Cyngor Conwy am ei gymorth er sicrhau ariannu'r brosiect yma)

The skate park was placed in the playing field on Monday evening the 6th june 2011
This project was financed by the Rural Development Partnership and Sports Council Wales. The total cost was £4800.00 ( The Sports Association wish to thank Tim Ballam, Rural Sports Development Officer, Conwy Council for his assitance with financing this project)

/image/upload/eifion/Dadlwytho_2.JPG

Cafwyd cymorth i ddadlwytho a gosod yr offer gan Gwyn Evans.
Assistance for unloading and erecting the materials was provided by Gwyn Evans

/image/upload/eifion/Colin_4.JPG

Cafwyd y syniad cyntaf o osod parc sglefrio yn Llansannan fel canlyniad i lythyr a agored i'r gymuned a dderbyniwyd gan blant a phobl ifanc y pentref ym Mis Gorffennaf 2002 a chanlyniadau Gwerthusiad y Plwyf 2008.
The request for a skate park in Llansannan was first received through an open letter to the community sent by children and young people during July 2002 and as a result of the Parish Appraisal of 2008

/image/upload/eifion/Gwaith_technegol_2.JPG

Y lleoliad naturiol i'r offer yw gerllaw y cwrt chwaraeon amlddefnydd ar cysgodfa ieuenctid.
The natural site for the appliance is adjacent to the multi use cgames area and youth shelter.

/image/upload/eifion/Gwyn_ac_Ivor_2.JPG

Dyma Ifor yn rhoi cyngor i Gwyn a Colin ar sut i'w roi wrth ei gilydd!
Here we have Ivor giving advice on how to fit it together!

/image/upload/eifion/Wrthi_n_gorffen_2.JPG

Y gwaith wedi ei orffen ac mae'n barod i'w ddefnyddio.
Installation complete and ready for use.

Gwneuthurwr yr offer yw Highline Extreme, Uned 15, St John's Business Estate, Downham Market, Norfolk. PE28 0QQ
The equipment manufacturer is Highline Extreme, Unit 15, St John's Business Estate, Downham Market, Norfolk. PE28 0QQ

Parc Sglefrio / Skate Park Statistics: 0 click throughs, 313 views since start of 2024

Parc Sglefrio-Sam.JPGParc Sglefrio / Skate Park

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43389 views since start of 2024